Ναυάγιο Πύλου: Χρονολόγιο και αρχείο μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί​ (από «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο»)

Ναυάγιο Πύλου: Χρονολόγιο και αρχείο μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί​ (από την ιστοσελίδα της «Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο»)

Μπορείτε να δείτε την εξαιρετική βάση δεδομένων που συγκέντρωσε η οργάνωση «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» εδώ:

Ναυάγιο Πύλου: Χρονολόγιο και αρχείο μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί​.